Sunday, 17 July 2011

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)


Guru Tingkatan
1.         Log on http://saps.moe.gov.my/
2.         Akses Kod : Nama Penuh Dalam Huruf Besar
Kata Laluan : 123
Tekan butang Login
3.         Pilih jenis ujian (Contoh UJIAN 1),tekan Masuk
4.         Pada MENU GURU KELAS
Tekan ‘Murid’
‘Kemaskini Murid’ : untuk kemaskini biodata murid, murid pindah kelas dan murid pindah sekolah (PERINGATAN: jangan HAPUSkan murid)
‘Kemaskini NoKp Murid’ : untuk membetulkan no KP murid
‘Tambah Murid’ : isikan maklumat murid baru
‘Daftar Murid Pindah’ : sekiranya terdapat murid yang pindah ke sekolah kita
‘Label Murid’ : pilih LABEL MURID dan BIASISWA
‘Naik Kelas’ : diisi sebelum sesi pelajaran yang baru, selepas selesai memproses PAT
5.         Tekan ‘Peperiksaan’
‘Semak Key-In Markah’ : untuk semak markah murid yang telah dan belum diisi oleh guru subjek
‘Lembaran Markah’ : markah semua mata pelajaran murid
‘Analisis Pencapaian Murid’ : untuk semak pencapaian murid
‘Analisis Mata Pelajaran’ : untuk semak analisis MP
‘Slip Keputusan’ : untuk mencetak slip murid

Guru Mata Pelajaran
1.         Ikut langkah 1 hingga 3 di atas
2.         Tekan MENU GURU MP
‘Daftar MP’ : Pilih Tingkatan, Kelas, Mata Pelajaran, masukkan Bil Murid Ambil dan tekan butang Hantar.
Ulang sehingga habis daftar semua tingkatan, kelas dan mata pelajaran yang diajar.
Sekiranya ingin edit bilangan murid, tekan Klik disini untuk edit bilangan murid setiap subjek di bawah jadual pada muka surat yang sama.
‘Kemaskini MP’ : Untuk tukar kelas dan mata pelajaran yang diajar (Contoh: Ujian 1 mengajar BM 1A tetapi PPT tidak ajar lagi)
‘Markah Peperiksaan’ : Tekan pada subjek dan isikan markah (PERINGATAN: JANGAN TEKAN ENTER, gunakan mouse atau tab sahaja)
Ulang langkah yang sama untuk kelas seterusnya.
‘Markah TOV/ETR’ : Isikan TOV dan Sasaran
(untuk Ting1 dan Ting4 TOV ialah markah Ujian 1 dan akan wujud automatik setelah markah Ujian 1 diisikan; untuk Ting2, Ting3 dan Ting5 TOV ialah markah PAT tahun sebelumnya)
(Sasaran : Rujuk Lampiran)
‘Tukar Katalaluan’ : Isikan sekiranya ingin tukar kata laluan.

·  Sila mematuhi tarikh berikut untuk pengisian markah bagi setiap ujian.
1.         Ujian 1 : 18, 19 dan 20 Julai (pendaftaran MP, isi markah dan isi TOV/ETR)
2.         Proses markah Ujian 1 : 21 dan 22 Julai (oleh SU Peperiksaan)
3.         PPT : 23 dan 24 Julai (isi markah)
4.         Proses markah PPT : 2 dan 26 Julai (oleh SU Peperiksaan)
5.         Ujian 2 : 27 dan 28 Julai (isi markah)
6.         Proses markah Ujian 2 : 29 dan 30 Julai (oleh SU Peperiksaan)

·  Sila jangan tekan butang ENTER semasa mengisi markah murid
·  Sila jangan HAPUS murid
·  Sebarang pertanyaan sila hubungi cikgu Sua Yen Mei 012-2925135, 019-3745931

Kerjasama adalah amat dihargai.
Terima Kasih

No comments:

Post a Comment