Tuesday, 24 April 2012

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012


JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012
TINGKATAN 1, 2 & 3

TARIKH
WAKTU
MATA PELAJARAN
MASA
TINDAKAN
TEMPAT
18.5.2021
Jumaat
8.00 – 10.00 ptg
Pendidikan Islam
2 j
T1:FJ  T2:NE  T3:NE
Kelas
8.00 – 10.00 ptg
Bahasa Cina 2
2 j
T1:ASY  T2:ASY  T3:ASY
Makmal Men. Rendah
10.20 – 10.40 pg
Rehat (Guru waktu ke-4 masuk 9.40 – 10.00 pg)
Kantin
11.00 – 12.00 ptg
Pendidikan Moral
1 j
T1:PTT  T2:PTT  T3:SO
Makmal Men. Rendah
21.5.2012
Isnin
8.00 – 9.00 pg
Bahasa Melayu 1
1 j
T1:BMY  T2:AZ  T3:RM
Kelas
9.10 – 10.10 pg
Pendidikan Jasmani & Kesihatan
1 j
T1:HM T2:SANI T3:LYDIA
Kelas
10.20 – 11.35 pg
Geografi
1 j 15 min
T1:NFR  T2:HM  T3:TSK
Kelas
11.40 – 12.00 tgh
Rehat
Kantin
12.00 – 2.00 ptg
Bahasa Melayu 2
2 j
T1:AZ  T2:MA
Kelas
22.5.2012
Selasa
7.45 – 8.45 pg
Bahasa Inggeris 1
1 j
T1:GP  T2:MT  T3:PML
Kelas
9.00 – 10.30 pg
Bahasa Inggeris 2
1 j 30 min
T1:GP  T2:MT  T3:PML
Kelas
10.40 – 11.40 pg
Pendidikan Sivik & Kenegaraan
1 j
T1:NAAJ  T2:NMM  T3:MSH
Kelas
11.40 – 12.00 tgh
Rehat
Kantin
12.00 – 1.00 ptg
Pendidikan Seni 1
1 j
T1:SA  T2:NA  T3:EY
Kelas
1.15 – 2.30 ptg
Sejarah
1 j 15 min
T1:NEG T2:MSH  T3:GP
Kelas
23.5.2012
Rabu
7.45 – 8.45 pg
Sains 1
1 j
T1:KSS  T2:NB  T3:SNJ
Kelas
9.00 – 10.30 pg
Sains 2
1 j 30 min
T1:LCK  T2:NB  T3:SNJ
Kelas
10.40 – 11.40 pg
Bahasa Cina 1
1 j
T1:ASY  T2:ASY  T3:ASY
Makmal Men. Rendah
11.40 – 12.00 tgh
Rehat
Kantin
12.15 – 1.45 ptg
Kemahiran Hidup Bersepadu
KT/ERT
1 j 30 min
T1:NEG/SA T2:NFR/SA
T3:MO/SAR
Kelas
24.5.2012
Khamis
8.00 – 9.15 pg
Matematik 1
1 j 15 min
T1:PTT  T2:SHA  T3:WHH
Kelas
9.45 – 11.30 pg
Matematik 2
1 j 45 min
T1:NA  T2:HM  T3:WHH
Kelas
11.40 – 12.00 tgh
Rehat
Kantin
12.00 – 2.30 ptg
Pendidikan Seni 2
2 j 30 min
T1:SA  T2:NA  T3:EY
KelasJADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERTANGAHAN TAHUN 2012
TINGKATAN 4 & 5

 
TARIKH
WAKTU
MATA PELAJARAN
MASA
TINDAKAN
TEMPAT
9.5.2012
Rabu
8.00 – 10.30 pg
Bahasa Melayu 2
2 j 30 min
T4:RR  T5:LIT
Kelas
11.00 – 11.20 pg
Rehat
Kantin
11.30 – 1.45 ptg
Bahasa Melayu 1
2 j 15 min
T4:NH  T5:MA
Kelas
10.5.2012
Khamis
8.00 – 10.15 ptg
Bahasa Inggeris 2
2 j 15 min
T4:JM  T5:LPS
Kelas
11.00 – 11.20 pg
Rehat
Kantin
11.30 – 1.15 ptg
Bahasa Inggeris 1
1 j 45 min
T4:PAB  T5:TST
Kelas
1.30 – 2.30 ptg
Pendidikan Sivik & Kenegaraan
1 j
T4:NAIA  T5:PTT
Kelas
11.5.2012
Jumaat
7.45 – 10.15 pg
Matematik 2
2 j 30 min
T4:NAZ  T5:LMJ
Kelas
10.20 – 10.40 pg
Rehat
Kantin
10.45 – 12.00 tgh
Matematik 1
1 j 15 min
T4:CGL  T5:MZA
Kelas
14.5.2012
Isnin
8.00 – 10.30 pg
Biologi 2
2 j 30 min
T4:SNSJ  T5:SNSJ
4A 5A
8.00 – 10.30 pg
Lukisan Kejuruteraan
2 j 30 min
T4:NEG  T5:MO
4A 5A
8.30 – 10.30 pg
Ekonomi Asas 2
2 j
T4:MM  T5:MM
4CD 5CD
11.00 – 11.20 pg
Rehat
Kantin
11.30 – 12.45 tgh
Biologi 1
1 j 15 min
T4:SNSJ  T5:SNSJ
4A 5A
LK:Library
11.30 – 12.45 tgh
Ekonomi Asas 1
1 j 15 min
T4:MM  T5:MM
4CD 5CD
1.00 – 2.00 ptg
Pendidikan Jasmani & Kesihatan
1 j
T4:AFNIZA T5:FAUZI
Kelas
15.5.2012
Selasa
8.00 – 10.30 pg
Sejarah 2
2 j 30 min
T4:TST T5:HS
Kelas
11.00 – 11.20 pg
Rehat
Kantin
11.30 – 12.30 tgh
Sejarah 1
1 j
T4:HS  T5:TST
Kelas
1.00 – 2.30 ptg
Biologi 3
1 j 30 min
T4:SNSJ  T5:SNSJ
4A 5A
LK:Library
16.5.2012
Rabu
HARI GURU
17.5.2012
Khamis
8.00 – 10.30 pg
Kimia 2
2 j 30 min
T4: CGL  T5:KCH
4A 5A
8.30 – 10.30 pg
Perdagangan 2
2 j
T4:AMS  T5:FM
PD(5DEF):Kelas PD(4D):4D
PD(4EF):4E
ERT(4EF):4F
11.00 – 11.20 pg
Rehat
Kantin
12.00 – 1.30 ptg
Kimia 3
1 j 30 min
T4: CGL  T5:KCH
4A 5A
1.15 – 2.30 ptg
Perdagangan 1
1 j 15 min
T4:AMS  T5:FM
PD(5DEF):Kelas PD(4D):4D
PD(4EF):4E
ERT(4EF):4F
1.15 – 2.30 ptg
Kimia 1
1 j 15 min
T4: CGL  T5:KCH
4A 5A
18.5.2012
Jumaat
7.45 – 10.15 pg
Pendidikan Moral
2 j 30 min
T4:MZ  T5:MT
Kelas
8.15 – 10.15 pg
Pendidikan Islam 1
2 j
T4:FJ  T5:PA
Kelas
10.20 – 10.40 pg
Rehat
Kantin
10.45 – 12.00 tgh
Pendidikan Islam 2
1 j 45 min
T4:FJ  T5:PA
*Jadual Lampiran
21.5.2012
Isnin
8.00 – 11.00 pg
Pendidikan Seni Visual 2
3 j
T4:RH  T5:EY
4DEF 5DEF
SS(T5):Library
8.30 – 11.00 pg
Matematik Tambahan 2
2 j 30 min
T4:SYM  T5:WYP
4AB 5AB
11.00 – 11.20 pg
Rehat
Kantin
11.45 – 1.45 ptg
Matematik Tambahan 1
2 j
T4:WYP  T5:SYM
4AB 5AB
12.30 – 1.45 ptg
Pendidikan Seni Visual 1
1 j 15 min
T4:RH  T5:EY
4DEF 5DEF
SS(T5):Library
22.5.2012
Selasa
8.00 – 10.30 pg
Fizik 2
2 j 30 min
T4:MSS  T5:MSS
4A 5A
8.00 – 10.30 pg
Sains 2
2 j 30 min
T4:RS  T5:SNH
4BCDEFG 5BCDFEG
11.00 – 11.20 pg
Rehat
Kantin
11.30 – 12.45 tgh
Fizik 1
1 j 15 min
T4:MSS  T5:MSS
4A 5A
11.30 – 12.45 tgh
Sains 1
1 j 15 min
T4:RS  T5:SNH
4BCDEFG 5BCDFEG
1.00 – 2.30 ptg
Fizik 3
1 j 30 min
T4:MSS  T5:MSS
4A 5A
1.30 – 2.30 ptg
Ekonomi Rumah Tangga 1
1 j
T4:SAR  T5:MAW
ERT(4EF):4F ERT(5DE):Bilik masak,jahitan
PD(4F):4E
23.5.2012
Rabu
8.00 – 10.30 pg
Teknologi Maklumat
2 j 30 min
T4:SM  T5:SM
4BC 5BC
8.00 – 10.30 pg
Reka Cipta
2 j 30 min
T4:DB  T5:NFR
4B 5BC
8.00 – 10.30 pg
MPV
2 j 30 min
T4:WM  T5:WM
4G 5G
8.30 – 10.30 pg
Ekonomi Rumah Tangga 2
2 j
T4:SAR  T5:MAW
ERT(4EF):4F ERT(5DE):Bilik masak,jahitan
PD(4F):4E
11.00 – 11.20 pg
Rehat
Kantin
11.30 – 2.00 ptg
Prinsip Perakaunan 2
2 j 30 min
T4:LPE  T5:LPE
4B 5BC
11.30 – 2.00 ptg
Sains Sukan 2
2 j 30 min
T4:ZAHRIAH T5:SANI
4C 5D
ICT(4C)&PSV(5D):Library
24.5.2012
Khamis
8.00 – 10.15 ptg
Bahasa Cina 2
2 j 15 min
T4:ASY  T5:ASY
BC(T4):5B BC(T5):4A
5B(x ambil BC):Library
4A(x ambil BC):Makmal Men. Rendah
8.00 – 10.15 ptg
Bahasa Tamil 2
2 j 15 min


11.00 – 11.20 pg
Rehat
Kantin
11.30 – 1.15 pg
Bahasa Cina 1
1 j 45 min
T4:ASY  T5:ASY
BC(T4):5B BC(T5):4A
5B(x ambil BC):Library
4A(x ambil BC):Makmal Men. Rendah
11.30 – 1.15 ptg
Bahasa Tamil 1
1 j 45 min


1.25 – 2.35 ptg
Prinsip Perakaunan 1
1 j 15 min
T4:LPE  T5:LPE
4B 5BC
1.25 – 2.35 ptg
Sains Sukan 1
1 j 15 min
T4:ZAHRIAH T5:SANI
4C 5D
ICT(4C)&PSV(5D):Library
 
*Jadual Lampiran
18.5.2012 (Jumaat) : Pendidikan Islam 2 (10.45 – 12.00 tgh)

Tingkatan Empat

Tingkatan Lima
Yang Ambil PI
Tidak Ambil PI
Yang Ambil PI
Tidak Ambil PI
4A & 4B di 4B
4A di 4A
4B di Makmal Men. Rendah
5A & 5F di 5A
5A & 5F di 5F
4C & 4G di 4C
4C & 4G di 4G
5B & 5E di 5B
5B & 5E di 5E
4D & 4F di 4D
4D & 4E di 4F
5C & 5D di 5C
5C & 5D di 5D
4E di 4E
Makmal Men. Rendah
5G di 5G
-

 

Perhatian:
1. Semua kertas soalan boleh diperoleh di Bilik Peperiksaan.
2. Semua pelajar dikehendaki menyediakan kertas objektif dan kertas kajang sekolah yang boleh dibeli dari Koperasi Sekolah.
3. Guru-guru sila pastikan laci meja pelajar menghadap ke hadapan dan beg serta nota diletakkan di hadapan bilik darjah sebelum bermulanya sesuatu kertas peperiksaan.
4. Bagi kelas yang tidak menjalankan peperiksaan pada masa yang tertentu, P&P perlu dijalankan seperti biasa.

Kerjasama semua guru dan pelajar amat diharapkan dan diucapkan terima kasih.
Sekian.  Harap maklum.

Tentatif tarikh:
11/6/2012 – 15/6/ 2012 : Perbincangan, Key in markah, kedatangan & ulasan SAPS
18/6/2012 – 20/6/2012 : Proses markah (unit peperiksaan)
21/6/2012 – 22/6/2012 : Cetak Slip pelajar (unit peperiksaan)
25/6/2012 – 26/6/2012 : Tandatangan oleh pentadbir 
27/6/2012 : Guru kelas serahkan keputusan kepada pelajar.
Sekiranya terdapat sebarang perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.
Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh: Pn Sua Yen Mei No comments:

Post a Comment