Sunday, 26 August 2012

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012TARIKH
WAKTU
KOD
MATA PELAJARAN
MASA
TEMPAT
27.8.2012
Isnin
7.40 – 8.30 pg
Latih Tubi Bahasa Melayu – GKMP Bahasa
Dewan/4B/5A/5C
8.45 – 11.00 pg
1103/1
Bahasa Melayu 1
2 j 15 min
Dewan/4B/5A/5C
11.00 – 11.20 pg
Rehat
11.30 – 2.00 ptg
1103/2
Bahasa Melayu 2
2 j 30 min
Dewan/4B/5A/5C
28.8.2012
Selasa
7.55 – 9.40 pg
1119/1
Bahasa Inggeris 1
1 j 45 min
Dewan/4B/5A/5C
9.40 – 10.00 pg
Rehat ( guru waktu ke – 4 masuk 11.00 – 11.20 pg )
10.15 – 12.30 tgh
1119/2
Bahasa Inggeris 2
2 j 15 min
Dewan/4B/5A/5C
12.40 – 1.20 ptg
Latih Tubi Sejarah – GKMP Kemanusiaan
Dewan/4B/5A/5C
1.30 – 2.30 ptg
1249/1
Sejarah 1
1 jam
Dewan/4B/5A/5C
29.8.2012
Rabu
7.50 – 10.20 pg
1449/2
Matematik 2
2 j 30 min
Dewan/4B/5A/5C
10.20 – 10.40 pg
Rehat (guru waktu ke – 5 masuk 11.00 – 11.20 pg )
10.50 – 1.20 ptg
1249/2
Sejarah 2
2 j 30 min
Dewan/4B/5A/5C
30.8.2012
Khamis
7.50 – 9.50 pg
1223/1
Pendidikan Islam 1
2 j
4B/5A/5C
7.50 – 10.20 pg
1225/1
Pendidikan Moral
2 j 30 min
Dewan
10.20 – 10.40 pg
Rehat (guru waktu ke – 5 masuk 11.00 – 11.20 pg )
10.50 – 12.05 tgh
1449/1
Matematik 1
1 j 15 min
Dewan/4B/5A/5C
12.15 – 2.30 ptg
Latih Tubi Bahasa Melayu – GKMP Bahasa
Dewan
12.50 – 2.30 ptg
1223/2
Pendidikan Islam 2
1 j 40 min
4B/5A/5C
3.9.2012
Isnin
7.40 – 9.40 pg
Latih Tubi Bahasa Inggeris – GKMP Bahasa
Dewan/4B/5C
7.50 – 9.05 pg
4551/1
Biologi 1
1 j 15 min
5A
8.15 – 9.15 pg
3758/1
ERT 1
1 j
4G
9.40 – 11.00 pg
Latih Tubi Sejarah – GKMP Kemanusiaan
5A/4B/5C
9.30 – 11.00 pg
4551/3
Biologi 3
1 j 30 min
Dewan
9.30 – 10.45 pg
3755/1
Perdagangan 1
1 j 15 min
Dewan
11.00 – 11.20 pg
Rehat
11.20 – 2.00 ptg
Latih Tubi Matematik – GKMP Sains & Matematik
Bilik Tayang
11.30 – 2.00 ptg
4551/2
Biologi 2
2 j 30 min
5A
11.30 – 2.00 ptg
3763/1
Reka Cipta
2 j 30 min
4B
11.30 – 2.00 ptg
3765/1
ICT
2 j 30 min
5C
11.30 – 2.00 ptg
7108/1
MPV
2 j 30 min
4G
12.00 – 2.00 ptg
3755/2
Perdagangan 2
2 j
Dewan
4.9.2012
Selasa
7.40 – 9.30 pg
Latih Tubi Ekonomi Asas – GKMP Tek. & Vokasional
4B/5C
7.40 – 9.40 pg
Latih Tubi Bahasa Melayu – GKMP Bahasa
Dewan
7.50 – 9.05 pg
4541/1
Kimia 1
1 j 15 min
5A
9.40 – 11.00 pg
Latih Tubi Bahasa Inggeris – GKMP Bahasa
Dewan
9.30 – 11.00 pg
4541/3
Kimia 3
1 j 30 min
5A
9.45 – 11.00 pg
3753/1
Ekonomi Asas 1
1 j 15 min
4B/5C
11.00 – 11.20 pg
Rehat
11.20 – 12.20 tgh
Latih Tubi Ekonomi Asas & ERT
GKMP Teknik & Vokasional
Dewan
11.20 – 1.20 ptg
Latih Tubi Matematik – GKMP Sains & Matematik
4G/4B/5C
12.00 – 2.30 ptg
4541/2
Kimia 2
2 j 30 min
5A
12.30 – 2.30 ptg
3753/2
Ekonomi Asas 2
2 j
Dewan
12.30 – 2.30 ptg
3758/2
ERT 2
2 j
Dewan
1.20 – 2.40 ptg
Latih Tubi Sejarah – GKMP Kemanusiaan
4G/4B/5C
5.9.2012
Rabu
7.40 – 9.30 pg
Latih Tubi Sains – GKMP Sains & Matematik
Dewan/4B/5C
8.00 – 9.15 pg
4531/1
Fizik 1
1 j 15 min
5A
9.30 – 11.00 pg
4531/3
Fizik 3
1 j 30 min
5A
9.45 – 11.00 pg
1511/1
Sains 1
1 j 15 min
Dewan/4B/5C
11.00 – 11.20 pg
Rehat
11.30 – 2.00 ptg
4531/2
Fizik 2
2 j 30 min
5A
11.30 – 2.00 ptg
1511/2
Sains 2
2 j 30 min
Dewan/4B/5C
6.9.2012
Khamis
7.40 – 9.40 pg
Latih Tubi Bahasa Melayu – GKMP Bahasa
Bilik Tayang
7.40 – 8.45 pg
Latih tubi Mat. Tamb – GKMP Sains & Matematik
5A/4B
8.00 – 11.00 pg
2611/2
Pendidikan Seni Visual 2
3 jam
Dewan
9.00 – 11.00 pg
3472/1
Matematik Tambahan 1
2 jam
5A/4B
9.40 – 11.00 pg
Latih Tubi Sejarah – GKMP Kemanusiaan
Bilik Tayang
11.00 – 11.20 pg
Rehat
11.20 – 1.20 tgh
Latih Tubi Matematik – GKMP Sains & Matematik
Dewan
12.00 – 2.30 ptg
3472/2
Matematik Tambahan 2
2 j 30 min
5A/4B
1.20 – 2.40 ptg
Latih Tubi Bahasa Inggeris – GKMP Bahasa
Dewan
7.9.2012
Jumaat
7.40 – 10.20 pg
Latih tubi Pendidikan Islam – GKMP Kemanusiaan
Dewan
Latih tubi Bahasa Melayu – GKMP Bahasa
Dewan
7.45 – 10.15 pg
3756/2
Prinsip Perakaunan 2
2 j 30 min
4B/5C
10.20 – 10.40 pg
Rehat
10.40 – 12.00 tgh
Latih Tubi Bahasa Inggeris – GKMP Bahasa
Dewan
10.45 – 12.00 tgh
3756/1
Prinsip Perakaunan 1
1 j 15 min
4B/5C
10.9.2012
Isnin
7.40 – 9.40 pg
Latih Tubi Matematik – GKMP Sains & Matematik
4B/4G/5A/Dewan
8.00 – 10.30 pg
6351/2
Bahasa Cina 2
2 j 30 min
5C
8.00 – 10.30 pg
6354/2
Bahasa Tamil 2
2 j 30 min
5C
9.40 – 11.00 pg
Latih Tubi Bahasa Inggeris – GKMP Bahasa
4B/4G/5A/Dewan
11.00 – 11.20 pg
Rehat
11.20 – 12.40 tgh
Latih Tubi Sejarah – GKMP Kemanusiaan
4B/4G/5A/Dewan
12.15 – 2.00 ptg
6354/1
Bahasa Tamil 1
1 j 45 min
5C
12.15 – 2.00 ptg
6351/1
Bahasa Cina 1
1 j 45 min
5C
12.40 – 2.00 ptg
Latih tubi Bahasa Melayu – GKMP Bahasa
4B/4G/5A/Dewan
11.9.2012
Selasa
7.40 – 9.40 pg
Latih Tubi Bahasa Melayu – GKMP Bahasa
4B/5C/Dewan
8.00 – 10.30 pg
4571/2
Pengetahuan Sains Sukan 2
2 j 30 min
5A
9.40 – 11.00 pg
Latih Tubi Sejarah – GKMP Kemanusiaan
4B/5C/Dewan
11.00 – 11.20 pg
Rehat
11.20 – 1.00 ptg
Latih tubi Matematik – GKMP Sains & Matematik
4B/5C/Dewan
1.15 – 2.30 ptg
4571/1
Pengetahuan Sains Sukan 1
1 j 15 min
5A
1.00 – 2.40 ptg
Latih Tubi Bahasa Inggeris – GKMP Bahasa
4B/5C/Dewan
12.9.2012
Rabu
7.40 – 9.40 pg
Latih tubi Matematik – GKMP Sains & Matematik
Dewan/4B/5A/5C
8.00 – 10.30 pg
3759/1
Lukisan Kejuruteraan
2 j 30 min
4G
9.40 – 11.00 pg
Latih Tubi Bahasa Inggeris – GKMP Bahasa
Dewan/4B/5A/5C
11.00 – 11.20 pg
Rehat
11.20 – 12.20 tgh
Latih Tubi Sejarah – GKMP Kemanusiaan
4B/4G/5A/5C
11.30 – 12.15 tgh
2611/1
Pendidikan Seni Visual 1
1 j 15 min
Dewan
12.20 – 2.00 ptg
Latih Tubi Bahasa Melayu – GKMP Bahasa
4B/4G/5A/5C


Lampiran 

Tarikh
Masa
Perkara
Tempat calon menduduki peperiksaan / latih tubi
Bilangan Pelajar
30/8/2012
7.50 – 9.50 pg
Pendidikan Islam 1
5D → 4B
5A/F/G → 5A
5B/C/E → 5C
24
12.50 – 2.30 ptg
Pendidikan Islam 2
26


33
3/9/2012
7.40 – 9.40 pg
Latih Tubi Bahasa Inggeris
5C → 5C
5B → 4B
5A/D/E/F/G → Dewan
36


24


95
9.40 – 11.00 pg
Latih Tubi Sejarah
5C → 5C
5A/B → 5A
5D/G → 4B
36


28


22
4/9/2012
7.40 – 9.30 pg
Latih tubi Ekonomi Asas
5C → 5C
5D → 4B
36
9.45 – 11.00 pg
Ekonomi Asas 1
27
11.20 – 1.20 ptg
Latih tubi Matematik
5B → 4B
5E/G → 5C
5F → 4G
24
1.20 – 2.40 ptg
Latih tubi Sejarah
36


28
6/9/2012
7.40 – 9.40 pg
Latih tubi Bahasa Melayu
Pelajar yang tidak ambil kertas Math Tamb dan Pseni di Bilik Tayang
72
9.40 – 11.00 pg
Latih tubi Sejarah
10/9/2012
7.40 – 9.40 pg
Latih Tubi Matematik
5B → 4B
5C → 5A
5A → 4G
5D/E/F/G → Dewan
20
9.40 – 11.00 pg
Latih Tubi Bahasa Inggeris
27
11.20 – 12.40 tgh
Latih Tubi Sejarah
12
12.40 – 2.00 ptg
Latih tubi Bahasa Melayu
105
11/9/2012
7.40 – 9.40 pg
Latih Tubi Bahasa Melayu
5B → 4B
5C → 5C
5A/D/E/F/G → Dewan
24
9.40 – 11.00 pg
Latih Tubi Sejarah
34
11.20 – 1.00 ptg
Latih tubi Matematik
112
1.00 – 2.40 ptg
Latih Tubi Bahasa Inggeris

12/9/2012
7.40 – 9.40 pg
Latih tubi Matematik
5A → 5A
5B → 4B
5C → 5C
5D/E/F/G → Dewan
25
9.40 – 11.00 pg
Latih Tubi Bahasa Inggeris
24


36


107
11.20 – 12.20 tgh
Latih Tubi Sejarah
5A → 5A
5B → 4B
5C → 5C
5D/E/G → 4G
28
12.20 – 2.00 ptg
Latih Tubi Bahasa Melayu
24


35


36


Pertukaran Kelas :
5B → 4B
4G → 5G

Dewan peperiksaan :
Pelajar-pelajar dari kelas 5D, 5E, 5F, 5G (107 calon)


Semua kertas soalan boleh diperoleh di Bilik Peperiksaan.  Semua pelajar dikehendaki menyediakan kertas objektif dan kertas kajang sekolah yang boleh dibeli dari Koperasi Sekolah.  Kerjasama semua guru dan pelajar amat diharapkan dan diucapkan terima kasih.
Sekian.  Harap maklum.

Tentatif tarikh:
21/9/2012 : Key in markah SAPS oleh guru mata pelajaran
21/9/2012 : Guru tingkatan isi ulasan dan kehadiran pelajar (Kehadiran sehingga 14/9/2012)
24/9/2012 – 26/9/2012 : Proses markah (unit peperiksaan)
27/9/2012 – 28/9/2012 : tandatangan oleh pentadbir 
1/10/2012 – 2/10/2012 : Masukkan slip keputusan asal ke dalam fail biru murid & 1 salinan fotostat kepada murid oleh guru tingkatan

Sekiranya terdapat sebarang perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.
Sekian, terima kasih.

Sumber:  Pn Wee Hui Hui (Penyelaras Peperiksaan SPM)

No comments:

Post a Comment