Tuesday, 16 July 2013

NBOS - Strategi Lautan Biru Kebangsaan

Video pengenalan kepada Strategi Lautan Biru Kebangsaan (National Blue Ocean Strategy (NBOS):

Sumber: Buletin KPM

No comments:

Post a Comment