Sunday, 1 February 2015

SURAT AKUAN PEMATUHAN DASAR KESELAMATAN ICT (DKICT) KPM

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengeluarkan Pekeliling ICT Bil.1 Tahun 2012 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (DKICT) Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 19 Mac 2012. Pekeliling ini boleh dimuat turun dari Portal KPM untuk dibaca dan dijadikan bahan rujukan.

3. Sehubungan itu, dipohon guru-guru untuk mendapatkan Surat Akuan Pemantuhan DKICT KPM daripada pejabat untuk ditandatangani.


Sekian, terima kasih.

Makluman dari : En Abd Ghani bin Ahmad (GPK Pentadbiran)

No comments:

Post a Comment