Friday, 21 June 2013

PROGRAM ANTARABANGSA PENDIDIKAN JASMANI DAN KEJURULATIHAN SUKAN

PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM : ( 13 Jun 2013 - 27 Jun 2013 )

Program Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Kejurulatihan Sukan (DAPJKS) bagi Guru-guru Pendidikan Jasmani dan Guru-guru Sukan Sekolah Rendah dan Menengah di Malaysia ini merupakan satu program kerjasama antara Kementerian Pelajaran Malaysia dan United States Sports Academy.

Kumpulan Sasaran:-
 • Guru-guru di bawah umur 50 tahun pada tahun ambilan, cergas, sihat serta mampu mengikut amali dan terlibat secara aktif dalam bidang kejurulatihan sukan dan pengajaran Pendidikan Jasmani
 • Memperoleh purata markah LNPT yang baik bagi tiga tahun terkini serta disokong oleh Ketua Jabatan
 • Guru-guru di pusat latihan daerah dan sekolah sukan negeri
 • PPP di Institut Pendidikan Guru, Bahagian, Jabatan dan Daerah
Matlamat dan Objektif:-
 • Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang aspek sains dan pendidikan jasmani
 • Meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan jasmani
Program ini dikendalikan sepenuhnya oleh pakar-pakar dalam bidang pendidikan jasmani dan sains sukan dari Fakulti US Sports Academy kecuali subjek keperluan MQA yang akan diajar oleh tenaga pengajar tempatan. Tempoh kursus adalah selama 50 hari dengan 400 jam berkursus. Setiap peserta wajib lulus semua tugasan dan penilaian untuk bergraduat.
 • Mod Pengajian : Kursus Dalam Perkhidmatan 
   

  TATACARA PERMOHONAN

 1. Pemohonan boleh dibuat secara online dengan melayari url http://apps.moe.gov.my/abpg/Kdp2013 atau menerusi Jabatan Pendidikan Negeri Masing-masing

 2. Permohonan secara individu atau menerusi JPN boleh dibuat mulai 13 Jun 2013 sehingga 27 Jun 2013

 3. Calon perlu mencetak borang permohonan yang telah diisi dan mendapatkan perakuan Ketua Jabatan dan diserahkan kepada JPN masing-masing.

 4. Calon perlu melampirkan salinan kad pengenalan, Sijil/Diploma Perguruan, Sijil Akademik, Jadual Waktu 2011 - 2013, Laporan Nilaian Prestasi Tahunan 3 Tahun berturut-turut dan Surat Pengesahan Jawatan yang telah disahkan seperti dalam senarai semak.

 5. Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri sebelum 1 Julai 2013 JPN
 

No comments:

Post a Comment